AHLAK – HAYAT – İLİM

Teknokent Kolejinde eğitimin üç basamağı;                 

  • AHLAK (Kültür – Medeniyet)

  • HAYAT (Meslek – Kariyer)

  • İLİM (Teknoloji – İnovasyon)

“Ahlak Hayat İlim” olarak formüle ettiğimiz AHİ Eğitim Modeli geleceğin

Türkiye’sinde önemli bir yere sahip olacaktır.

Teknokent Koleji AHİ Eğitim Modelinde AHLAK (Kültür ve Medeniyet) Eğitimi:

Ahlak Eğitimini salt felsefi veya dini bir kavram olarak değil, Kültürümüzü ve Medeniyetimizi de içine alan insani bir kavram olarak değerlendiriyoruz. Ahlak eğitiminde öğrenci; İyi-kötü, doğru-yanlış, faydalı-zararlı, adalet-zulüm, güzel-çirkin kavramlarını ayırmayı öğrenir. Milli, Evrensel, Ahlaki ve İnsani değerlerden yoksun bir kişinin elinde salt bilgi, tehlikeli bir silaha dönüşebilir. Bu nedenle her kapıyı açabilen en önemli değerlerden biri olan bilginin yanında yine en önemli bir başka değer olan ve her kapıyı açma gücüne sahip en temel ve evrensel ahlakî değerler insanın eğitimine ne oranda nüfuz edebilmişse toplum da o oranda sağlam ve güçlü olacaktır. Bu nedenle insanın şahsiyeti ne kadar sağlam, ne kadar ahlak ve karakter sahibi olur ise toplum da o kadar güçlüdür. Daha açık söylemek gerekirse kanunlar ve nizamlar ne kadar mükemmel olursa olsun, onu uygulayacak insanın gönül dünyasına hak ve adalet anlayışı yerleşmemişse, bu evrensel değerlerin yerini toplumda adaletsizlik ve zulüm alacaktır.

Tüm bu gerçeklerden hareketle her ülkenin eğitimdeki temel amacı; nesillerini kendi ahlak, kültür ve medeniyet değerlerine göre yetiştirmektir.

Bu eğitim, geçmişten devralınan mirasın yeni kuşaklara aktarılması ile mümkün olur. Bu mirasın aktarılması ise başta aile olmak üzere çevre ve okulla gerçekleşir. Mirasın aktarılması “Duvarsız Derslikler” projeleriyle sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle yürütülür. Öğrenmenin ne yeri ne zamanı ne de yaşı vardır. Her şeyin çok hızlı değiştiği dünyamızda, eğitimin de değişmesi kaçınılmazdır.