Teknokent Kolejleri Hakkında

” Türkiye’nin Yeni Okulları ”

Yüzyılın teknolojisi olarak kabul edilen Endüstri 4.0´da Türkiye´nin de etkin şekilde rol alması ülkemizin geleceği açısından oldukça önemlidir. Endüstri 4.0´da başarılı bir Türkiye bu sayede gelecekte yüksek miktarda teknoloji geliştiren ve ihraç eden ülkeler konumuna gelerek katma değerinin büyük bir kısmını yüksek teknolojiye bağlı endüstrileşmeden sağlayacaktır. Bu durum, ülkemizin gelişmesi bakımından oldukça önemlidir.”

Endüstri 4.0 Temelli Eğitim anlayışıyla fen, matematik, teknoloji, bilgisayar bilimleriyle iktisadi ve idari bilimler ve mühendislikle ilgili temel bilgilerin de yer aldığı programın birbirinden bağımsız ve ayrı ayrı değil bir bütün olarak kavratıldığı eğitim programı ihtiyacından yola çıkan Teknokent Koleji “ Hayata Hazırlayan Okul” modeliyle oluşturulmuş bir kuruluştur.

Vizyon

Öğrencilerine hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan yetkinliklere sahip bir vizyon oluşturan Teknokent Koleji “Geleciğin Okulu” vizyonuyla;

 

  • Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesi ile sosyal ve ekonomik manevi kalkınmasını artıran,
  • Küresel düzeyde rekabet edebilen,
  • Kendi yaşamında ve ülke yaşamında değer üreten,
  • Öğrendiği bilgilerden anlam çıkarabilen; yaşadığı ortamı çevreyi, insanları doğru okuyabilen, anlayabilen ve yorumlayabilen, alışılmış kalıpların ve kuralların dışında düşünebilen,
  • Farklı kültürel ortamlarda iletişim kurabilen ve ilişkiler geliştirebilen,
  • Veriye dayalı akıl yürüten ve verilerden çıkarımlar yapabilen,
  • Disiplinler arası kavramları anlayarak kullanabilen, İș süreçlerini veya görevleri rutinlerin dıșında farklı șekillerde tasarlayabilen,
  • Bilișimsel kapasiteyi geliștirmek için bilgileri önem ve önceligine göre ayrıștırabilen ve degerlendiren, Sanal ortamlarda iș birligi yapabilen,
  • Hayata hazırlanan öğrenciler yetiştirir.

Misyon

Çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli ahlâklı, yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip karakterde aranan bireyler yetiştirmek.