Dr. Emrah KAYA Güzel Ahlak ve Edep Semineri için Teknokent Koleji’nde

 

Ahlak, ha-la-ka (halk – yaratılış) kökünden türeyen bir kelimedir. İnsan, yaratılışı gereği akıl sahibidir ve akıllı olma özelliğiyle tüm hayvanlardan ayrılmaktadır. Dolayısıyla, ahlakı insanın yaratılışına uygun davranması yani yaratılışının ayırt edici özelliği olan akla uygun davranması olarak anlayabiliriz. Akıl ise insan ruhunun bir kuvvesi (gücü-özelliği) olduğu için aklî bir olgunluk ve gelişmişlik ancak ruhî bir olgunluk ve gelişmişlik ile mümkün olur. Ruhî gelişmişlik ise ruhun ne olduğuna dair bazı temel düşüncelerin bilinmesi ve ruhun doğru gıdalar ile beslenmesiyle mümkün olacaktır.

Dolayısıyla sunumumu şu fiil ahlaklıdır, şu fiil kötü ahlaka işaret eder gibi fiil ve davranışlar üzerinden yapmaktansa ahlak ve erdemlerin hangi ruhlarda yeşerebileceğini ifade ederek tamamlamak isterim. Çünkü uygun bir toprağa sahip olmadan tohum ekmek nafiledir. Tohumu ekmeden tohumun büyüyebileceği şartları bilmek gerekir. Sonuç olarak, insan-ruh-akıl-ahlak ilişkisini ortaya koymaya çalışacağım. Böylece genç kardeşlerimiz hangi fiilin güzel ahlak olduğunu dinlemeden önce güzel ahlak için nasıl bir ruha sahip olması gerektiğini dinlemiş olacaktır.