Project Description

Elektirik ve Elektronik Nedir ?

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı bugün diğer tüm alanları geliştiren, temel ve üretken bir sanayiye dönüşmüş durumdadır. Alan, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik-Elektronik alanı birçok alanı etkilerken, ekonomiye kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla yaptığı birinci derece katkının yanında, diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulunmaktadır. Bu alandaki teknoloji değişimleri ve kalite artışlarının, sektör ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda kalitenin artmasına olumlu etkide bulunacağı anlamına gelmektedir.

Elektrik  ve Elektronik Laboratuvarı

Bu sistemle her derslik laboratuvar ortamı gibi düzenlenir ve kullanılır. Öğretmenlerimiz, branşları ile ilgili gelişen eğitim tekniklerinin tümünü kullanabilme, her türlü materyali her an yanlarında bulundurabilme, kullanabilme ve böylece istediği kaynağa ders anında bile çok çabuk ulaşabilme, kitaplık oluşturabilme, derslere daha iyi hazırlanabilme imkânına sahip olur. Amacımız; mühendislik-teknoloji tabanlı bir eğitim felsefesiyle, araştırma ve geliştirme odaklı bir yaklaşımla, sanayi ile yakın işbirliği içinde, programın gerektirdiği istihdam olanakları ve planlama konularında uygulamaya yönelik olarak eğitim öğretim çalışmalarımızı atölye ve laboratuvar ortamında gerçekleştirmektir. Hayata hazırlayan okul modeli anlayışıyla mesleki becerilerin kazandırılması için üreten okul modeliyle usta-çırak, okul-teknoloji ve sanayi işbirlikleriyle teknoloji alanlarının da derslik olarak kullanıldığı üreten okul anlayışını hayata geçiriyoruz. Derslerin sadece sınıflarda, laboratuvar ve atölyelerde değil hayatın her alanında da işlenebildiği “Duvarsız Derslikler” in de kullanıldığı bir derslik modeli.

 • Duvarsiz Derslik – Laboratuvarlar sayesinde duvarsız derslik  molestie
 • Teknik Eğitim  -Lavoratuarlar sayesinde teknik eğitim  nisi
 • Elektrik  ve Elektronik laboratuvar Fotogları

  Devre yapma bölümü

  Laboratuvar Eğitimin Amaçı

  Kaliteli ortaöğretime erişim, Türkiye için giderek daha fazla önem kazanıyor. Gençlerimizin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri, toplumsal yaşama istedikleri şekilde, etkin biçimde katılmaları ve insana yaraşır istihdam olanaklarından yararlanmaları için onlara öncelikle nitelikli bir lise eğitim ve öğretim programı sunmak için yola çıkan TEKNOKENT KOLEJİ; kaliteli lise eğitimi çerçevesinde mesleğe özgü becerilerin yanı sıra daha geniş  ve aktarılabilir hayat becerilerininde kazandırabilen programlar sunmaktadır.

  • İhtiyaç doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek,
  •  Meslekî ve teknik eğitimi katılımcı bir anlayışla yönetmek,
  • Mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak,
  •  Meslekî ve teknik eğitim sistemini sürekli geliştirmek ve kalitesini yükseltmek
  •  İş piyasasının ihtiyaçlarına göre modüler öğretim programları hazırlamak,
  •  Ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün artırılması için eğitimin sosyal ve sektörel entegrasyonunu sağlamak,
  •  Bireylere bir mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin yanı sıra değişime uyum sağlaması için ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazandırmak,
  •  Dijitalleşme süreciyle birlikte belirli alanlarda bireylere bilgi ve iletişim teknolojilerinde temel yetkinliklerin yanı sıra üst düzey becerileri de
   kazandırmak,
  • Öğrencileri millî kültürümüzün temeli olan ahilik anlayışıyla ve bu anlayışa özgü iş ahlakı değerleriyle yetiştirmek,
  •  Meslekî ve teknik eğitim ile insan odaklı kalkınmanın sağlanmasında etkin yer almak,
  •  Sektörün dijital dönüşümü çerçevesinde yeni iş alanlarının oluşturulması ve istihdamın artırılmasında rol oynayan girişimcilik anlayışının kazandırılmasıdır.
 • Alan ve Dalda Diploma (MTAL)
 • Ustalık ve kalfalık belgesi (MEMP)
 • Teknisyenlik Unvanı
 • İş yeri açma belgesi
 • EUROPASS Belgesi
 • Aldığı ve başardığı modülleri, dersleri ve kredileri gösteren belge
  Usta öğreticilik belgesi .
 • İşletmelerde Meslekî Eğitim ve Staj
 • Yurtdışı İşletmelerinde Beceri Eğitimi ve Staj
 • Sigorta İşlemleri
 • İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma
 • Bilim, Sanat, Kültür ve Spor Faaliyetleri
 • Mezunlara Verilen Haklar: Bütün meslekî
  ve teknik eğitim mezunlarına teknisyen unvanı
  verilmektedir. Meslekî ve teknik ortaöğretimden
  meslek yüksekokullarına ve üniverstiye de gitme
  imkanlarına sahiptirler. ..