Project Description

Yemekhanemiz 3. kattadır. Yemek pişirilen mutfak bölümü mevcuttur. Yemekler bu bölümde günlük ve taze olarak her türlü hijyen kurallarına uyularak hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimiz, öğretmenleri kontrolünde, yemekhaneye alınırlar ve sınıf rehber öğretmenleri gözetiminde self-servis sistemi ile yemeklerini alarak yerler.

Laboratuvar Eğitimin Amaçı

Kaliteli ortaöğretime erişim, Türkiye için giderek daha fazla önem kazanıyor. Gençlerimizin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri, toplumsal yaşama istedikleri şekilde, etkin biçimde katılmaları ve insana yaraşır istihdam olanaklarından yararlanmaları için onlara öncelikle nitelikli bir lise eğitim ve öğretim programı sunmak için yola çıkan TEKNOKENT KOLEJİ; kaliteli lise eğitimi çerçevesinde mesleğe özgü becerilerin yanı sıra daha geniş  ve aktarılabilir hayat becerilerininde kazandırabilen programlar sunmaktadır.

 • İhtiyaç doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek,
 •  Meslekî ve teknik eğitimi katılımcı bir anlayışla yönetmek,
 • Mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak,
 •  Meslekî ve teknik eğitim sistemini sürekli geliştirmek ve kalitesini yükseltmek
 •  İş piyasasının ihtiyaçlarına göre modüler öğretim programları hazırlamak,
 •  Ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün artırılması için eğitimin sosyal ve sektörel entegrasyonunu sağlamak,
 •  Bireylere bir mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin yanı sıra değişime uyum sağlaması için ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazandırmak,
 •  Dijitalleşme süreciyle birlikte belirli alanlarda bireylere bilgi ve iletişim teknolojilerinde temel yetkinliklerin yanı sıra üst düzey becerileri de
  kazandırmak,
 • Öğrencileri millî kültürümüzün temeli olan ahilik anlayışıyla ve bu anlayışa özgü iş ahlakı değerleriyle yetiştirmek,
 •  Meslekî ve teknik eğitim ile insan odaklı kalkınmanın sağlanmasında etkin yer almak,
 •  Sektörün dijital dönüşümü çerçevesinde yeni iş alanlarının oluşturulması ve istihdamın artırılmasında rol oynayan girişimcilik anlayışının kazandırılmasıdır.
 • Alan ve Dalda Diploma (MTAL)
 • Ustalık ve kalfalık belgesi (MEMP)
 • Teknisyenlik Unvanı
 • İş yeri açma belgesi
 • EUROPASS Belgesi
 • Aldığı ve başardığı modülleri, dersleri ve kredileri gösteren belge
  Usta öğreticilik belgesi .
 • İşletmelerde Meslekî Eğitim ve Staj
 • Yurtdışı İşletmelerinde Beceri Eğitimi ve Staj
 • Sigorta İşlemleri
 • İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma
 • Bilim, Sanat, Kültür ve Spor Faaliyetleri
 • Mezunlara Verilen Haklar: Bütün meslekî
  ve teknik eğitim mezunlarına teknisyen unvanı
  verilmektedir. Meslekî ve teknik ortaöğretimden
  meslek yüksekokullarına ve üniverstiye de gitme
  imkanlarına sahiptirler. ..